Publication
Title
Enkele algemene instrumenten van het integraal waterbeleid: oeverzones, verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. - Brugge, 2003
Source (series)
Actualia milieurecht. - Brugge; 1
Publication
Brugge : Die Keure , 2003
ISBN
90 5958 168 7
Volume/pages
p. 113-148
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference