Title
Noot onder Cass., 31 mei 2001, "Over het begrip "exploitant" in het milieuvergunningsdecreet en de kwestie of de burgemeester kan of moet optreden bij exploitatie zonder vergunning"
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004) , p. 657-660
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:140990
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle