Publication
Title
Waar de liefde woont... over homosesksueel gezinsleven en woonzekerheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0040-7437
Volume/pages
4(2004), p. 223-227
Note
General: Noot onder EHRM, 24 juli 2003, Karner t. Oostenrijk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference