Publication
Title
Alcoholisch leverlijden, een stand van zaken = Affections hépatiques alcooliques, bilan
Author
Language
Multilingual
Source (journal)
Medi-sfeer : tijdschrift uitgegeven voor huisartsen en specialisten. - Kraainem
Medisfeer = Medisphère
Publication
Kraainem : 2003
ISSN
1372-0600
Volume/pages
206(2003), p. 16-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference