Title
J. Huydecoper, E. van Nieuwenhoven Helbach & C. van Nispen: Industriële eigendom: deel 1: bescherming van technische innovatie
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004) , p. 760-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle