Publication
Title
Intima mediadikte van de a carotis communis: een nieuwe parameter voor vroegtijdige opsporing van hart- en vaataandoeningen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2003
ISSN
0371-683X
Volume/pages
20:59(2003), p. 1225-1232
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference