Publication
Title
Het arrest Inspire Art: het Hof van Justitie bevestigt zijn liberale benadering van de communautaire vestigingsvrijheid van vennootschappen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor internationaal privaatrecht. - Gent
Publication
Gent : 2004
ISSN
2030-4072
Volume/pages
(2004), p. 122-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference