Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 5 november 2002, zaak C-208/00, ÜberseeringBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 5 november 2002, zaak C-208/00, Überseering
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004), p. 516-517
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle