Title
Bespreking van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 april 2002, zaak T-209/00, Lamberts/Europese ombudsman
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004) , p. 116-117
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle