Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 26 september 2000, zaak C-443/98, Unilever ItaliaBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 26 september 2000, zaak C-443/98, Unilever Italia
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002), p. 1549-1550
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle