Title
Bespreking van de arresten van het Hof van Justitie van 6 juni 2000 en 3 oktober 2000, zaken C-281/98 en C-411/98, Angonese en Ferlini
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002) , p. 1548-1549
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle