Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 5 maart 2002, gevoegde zaken C-515/99, C-519/99 tot C-524/99 en C-526/99 tot C-540/99, Reisch e.a.
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002/2003) , p. 1156-1157
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle