Publication
Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 5 maart 2002, gevoegde zaken C-515/99, C-519/99 tot C-524/99 en C-526/99 tot C-540/99, Reisch e.a.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003), p. 1156-1157
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference