Publication
Title
Het arrest-Matthews: aansprakelijkheid van de EU-lidstaten voor schending van het EVRM door de EG-instellingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mensenrechten: jaarboek 1998/2000 van het INteruniversitair Centrum Mensenrechten
Publication
Antwerpen : Maklu, 2002
ISBN
90-6215-897-8
Volume/pages
p. 177-186
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference