Publication
Title
Over leven in de klas...: de invloed van de onderwijsvormen op de attituden van leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2003/2
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Departement Politieke en Sociale Wetenschappen, 2003
Volume/pages
25 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021