Publication
Title
Op zoek naar een effectief rechtsmiddel om reeds tijdens het vooronderzoek de overschrijding van de redelijke termijn te doen vaststellen: enkele beschouwingen naar aanleiding van het arrest Stratégies et Communications et Dumoulin t. België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2003
ISSN
1378-9503
Volume/pages
(2003), p. 189-200
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference