Publication
Title
Kan de strafrechter de perssonlijke verschijning van de beklaagde bevelen onder verbeurte van een dwangsom?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003), p. 593-595
Note
Noot onder Corr. Gent 15 oktober 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference