Publication
Title
Het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking van de raadkamer tot ontheffing van het onderzoek aan de onderzoeksrechter met het oog op de verwijzing van de zaak naar een ander taalgebied
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2003/2004), p. 587-590
Note
Noot onder K.I. Antwerpen 27 november 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference