Publication
Title
De controle van de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling: een kwestie van kunnen, willen, mogen of moeten?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2003/2004), p. 735-738
Note
Noot onder Cass. 18 maart 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference