Publication
Title
Eindtermen Nederlands
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundair onderwijs: eerste, tweede en derde graad: informatiemap voor de onderwijspraktijk / België. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dienst voor Onderwijsontwikkeling. - Brussel, 2003
Publication
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference