Publication
Title
Synthese van de rechtspraak van het Europees Hof inzake het fiscaal discriminatieverbod en zijn algemeen toetsingskader
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mijlpaalarresten
Publication
s.l. : Biblo, 2000
ISBN
90-6738-132-2
Volume/pages
p. 239-311
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference