Publication
Title
Bedenkingen bij een empirische analyse van de evolutie van de belastingstructuren van de EU-lidstaten, haar determinanten, en haar leiders en navolgers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Fiscaal ondernemingsrecht.. - Deventer :
Publication
Deventer : : Kluwer,, 2001
ISSN
0927-5746
Volume/pages
54(2001), p. 141-151
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference