Publication
Title
De betekenis voor het direct belastingrecht der lidstaten in het algemeen en van België in het bijzonder van het verbod van discriminatie en belemmering van de vrijheden in het EG-Verdrag en recente rechtspraak van het Europees Hof
Author
Language
Dutch
Source (book)
De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht / Bocken, Hubert. - Mechelen, 2003
Source (series)
Postuniversitaire cyclus Willy Delva. - Gent; 28
Publication
Mechelen : Kluwer, 2003
ISBN
90-5928-173-X
Volume/pages
p. 401-469
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference