Publication
Title
IPR-aspecten met betrekking tot de betaling van de koopprijs - art. 5, 1˚ b)EEX-Verordening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003), p. 664-668
Note
Noot onder Gent 31 januari 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference