Publication
Title
België, een land met meer dan twee snelheden. Het gebruik van jaarrekeninggegevens in economisch-geografisch onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De aardrijkskunde / Belgische Federatie van Leraars Aardrijkskunde; Fédération belge des professeurs de géographie. - St.-Amandsberg, 1948 - 1976
Publication
St.-Amandsberg : 1992
Volume/pages
4(1992), p. 311-341
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference