Publication
Title
Politiek impressiemanagement: een Nederlandse case-study: drie experimenten over het uiterlijk van mannen en de perceptie van politieke geschiktheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Karel De Clerck / Simon, F. [edit.]
Publication
Gent : Universiteit Gent, 2000
ISBN
978-0-230-53730-9
Volume/pages
p. 313-334
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference