Publication
Title
'Vrouwe cupido': de iconografische en literaire context van Potters Venus-voorstelling in Der minnen loep (BK. 1, V. 92-100)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De steen van Alciato : literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden : opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / Adams, Alison. - Leuven, 2003
Publication
Leuven : Peeters, 2003
ISBN
90-429-1374-6
Volume/pages
p. 373-386
IR - Boek naar hoofdstuk
De levens van Adriaen Brouwer en Joos van Craesbeeck als modellen voor de levens van achttiende-eeuwse Franse proto-bohémiens / Muylle, Jan. - Leuven, 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference