Publication
Title
Waar theorie en werkelijkheid elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons positieve recht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : Story-Scientia, 2004
ISSN
0082-4313
Volume/pages
40(2004), p. 13-27
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference