Publication
Title
De kanselarijen van het Heilig Roomse Rijk
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wapenboek van de Belgische adel: van de 15de tot de 20ste eeuw; dl. 1 / Duerloo, Luc
Publication
Brussel : Gemeentekrediet, 1992
Volume/pages
p. 50-54
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021