Publication
Title
M.M.V.C. lief-hebber der Waerheyts, De Kars op de Kandelaer, Dat is: Vertooninge van de Roomsche Catholijcke outheyt, afkomst, successie ende gheduerende sendingh Tegens Een Arminiaensch Tractaetje, uytghebracht door Iacob Bartelier, Arminiaensch Predicant in s'Graven-Hage Antvverpen, Weduwe van Ian Cnobbaert, (1647)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk / Cooman,de, Ingeborg [edit.]
Publication
Antwerpen : UA, 2004
Volume/pages
p. 21-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference