Title
M.M.V.C. lief-hebber der Waerheyts, De Kars op de Kandelaer, Dat is: Vertooninge van de Roomsche Catholijcke outheyt, afkomst, successie ende gheduerende sendingh Tegens Een Arminiaensch Tractaetje, uytghebracht door Iacob Bartelier, Arminiaensch Predicant in s'Graven-Hage Antvverpen, Weduwe van Ian Cnobbaert, (1647)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :UA, [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk / Cooman,de, Ingeborg [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle