Title
Justus Aenwyser, Den Calvinisten doolhof, Waer in, uyt haer eygen Belijdenisse, Synode van Dort, Catechismus, Martelaers-Boeck en noch meer andere Boecken, bewezen wort, dat haer Leere is vol van Doolinge en Contradictien. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1684Justus Aenwyser, Den Calvinisten doolhof, Waer in, uyt haer eygen Belijdenisse, Synode van Dort, Catechismus, Martelaers-Boeck en noch meer andere Boecken, bewezen wort, dat haer Leere is vol van Doolinge en Contradictien. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1684
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Institute for the Study of Literature in the Low Countries (ISLN)
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :UA, [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk / Cooman,de, Ingeborg [edit.]
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle