Title
Justus Aenwyser, Den Calvinisten doolhof, Waer in, uyt haer eygen Belijdenisse, Synode van Dort, Catechismus, Martelaers-Boeck en noch meer andere Boecken, bewezen wort, dat haer Leere is vol van Doolinge en Contradictien. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1684
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :UA, [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk / Cooman,de, Ingeborg [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle