Publication
Title
Wilm Vener, Wat nieus boven nieus. Tot den hooch-machtighen Prins zijn Excelentie Mauritius van Nassou, Item hier is noch by ghevoecht een liedeken van het Bestandt. (z.pl.), 1609
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk / Cooman,de, Ingeborg [edit.]
Publication
Antwerpen : UA, 2004
Volume/pages
p. 24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference