Publication
Title
Sociaal statuut zelfstandigen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid / Regenmortel, van, A. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference