Title
Meer mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2003/2004) , p. 1041-1059
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:141418
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle