Publication
Title
Gevolgen van het ontslag ten aanzien van de sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan: deel 3
Publication
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference