Publication
Title
De samenwerking tussen de deskundige en de partijen in strafzaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002), p. 306-308
Note
General: Noot onder Cass. 12 juni 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017