Publication
Title
De inzage in het strafdossier in de eindfase van het gerechtelijk onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002), p. 918-920
Note
Noot onder Cass. 24 april 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021