Publication
Title
Voeging van strafdossiers op verzoek van de verdediging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003), p. 1023-1024
Note
Noot onder Hof van Beroep te Antwerpen, 13 maart 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021