Publication
Title
Zijn beslissingen tot evaluatie van ambtenaren handelingen vatbaar voor beroep bij de Raad van State?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2003
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2003), p. 142-145
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference