Publication
Title
De Raad van State en de dwangsom
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtsbescherming door de Raad van State: 15 jar procedurele vernieuwing
Publication
Brugge : Die Keure, 2004
ISBN
90 5958 571 2
Volume/pages
p. 317-353
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference