Publication
Title
G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding: bewerkt en van nabeschouwingen voorzien door mr. T. Koopmans, Zwolle, Tjeenk Willink, 1999, 150 p.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
1999-2000, p. 1071-1072
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference