Title
G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding: bewerkt en van nabeschouwingen voorzien door mr. T. Koopmans, Zwolle, Tjeenk Willink, 1999, 150 p.
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
1999-2000() , p. 1071-1072
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle