Publication
Title
De uitdagingen van het ethisch en religieus pluralisme voor het christelijk getuigenis
Author
Language
Dutch
Source (book)
Fragmenten: postmoderniteit en theologie / Vliebergh-Sencie-Leergang. Afdeling Catechese [Leuven] - Leuven, 1993
Source (series)
Nikè-reeks : theologische, liturgische en pastorale publikaties. - Leuven; 29
Publication
Leuven : Acco, 1993
ISBN
90-334-2850-4
Volume/pages
p. 175-192
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference