Publication
Title
Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij 'voetbal en aansprakelijkheid', noot onder Gent, 6 februari 1992, met naschrift
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1992/1993), p. 570-579
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference