Title
Enkele rechtstheoretische en civielrechtelijke bedenkingen bij 'voetbal en aansprakelijkheid', noot onder Gent, 6 februari 1992, met naschrift
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1992/1993) , p. 570-579
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle