Title
Recht en beleid: pleidooi voor een overweging van de rol van het parlement in het wetgevingsproces en een systeem van wetsevaluatie
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1992/1993) , p. 1041-1050
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle