Publication
Title
Recht en beleid: pleidooi voor een overweging van de rol van het parlement in het wetgevingsproces en een systeem van wetsevaluatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1992/1993), p. 1041-1050
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference