Publication
Title
Aristoteles heet ARISTOTELES: over wezen en betekenis van de eigennaam
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : 1993
ISSN
0167-5257
Volume/pages
25:1-4(1993), p. 1-60
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021