Publication
Title
De noodzaak van een therapeutische indicatie en van de toestemming van de patiënt bij het uitvoeren van een medische ingreep
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Heule, 1980 - 1995
Publication
Heule : 1991
ISSN
0165-0874
Volume/pages
(1991), p. 278-282
Note
Noot onder Rb. Brusssel, 6 september 1989
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference