Publication
Title
De schoonheid van een verbrand gezicht: lyriek en de "Groote Oorlog"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtvaardige oorlogen of zinloze slachtpartijen : opstellen over literatuur en oorlog. - Leuven, 2004
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISBN
90-334-5540-4
Volume/pages
p. 11-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference