Publication
Title
Piet Derksen und seine Medienarbeit: Stein der Weisen oder Stein des Anstoßes?
Author
Language
German
Source (journal)
Selekt: een keuze uit bijdragen over cultuur en levensbeschouwing van voornamelijk buitenlandse tijdschriften
Publication
1991
ISSN
1380-7668
Volume/pages
1:3(1991), p. 59-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference