Publication
Title
Kroonjaren in het perspectief van het geschenk van vriendschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Theo Kroon / Diepenhorst, D. [edit.]
Publication
's-Gravenhage : ANWB, 1992
Volume/pages
p. 26-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference