Publication
Title
Medezeggenschap een leerproces: inspelen op het Belgisch stelsel van arbeidsverhoudingen, op de Europese en Belgische aanpak van kwaliteit van de arbeid en corporate governance
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over werk(t) in de actieve welvaartsstaat: liber amicorum Jan Bundervoet
Publication
Leuven : Acco, 2004
ISBN
90-334-5659-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference