Publication
Title
Profielschets van een simultaanspeler
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis: een hommage aan dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag / Hemels, J.M.H.J. [edit.]
Publication
Amsterdam : Cramwinckel, 1993
Volume/pages
p. 15-45,159
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference